بنده هم خریدارم فقط واسه من 19en33s هستش.دوستانی که دارن قیمت بدن لطفا