برد ایکس ویژن LE42k3ds200 میخام لطفا قیمت چنده ؟اون عزیزیزی که این بردو داره با تخفیف بگه ممنونم از لطفت شما اساتید